Ochrona środowiska

Od ostatnich kilkunastu lat przy zarządzaniu działalnością przedsiębiorstw coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom ochrony środowiska. Lecz w natłoku codziennych spraw przedsiębiorcy często zapominają lub w ogóle nie są świadomi, o dotyczących ich obowiązkach środowiskowych.

Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska aktualnie tworzą niesłychanie trudny do opanowania gąszcz norm prawnych dotyczących najróżniejszych dziedzin działalności gospodarczej a rosnąca dynamicznie ilość przepisów w tym zakresie wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców. Ustawodawca, wprowadzając kolejne zmiany przepisów, konsekwentnie dąży do zaostrzenia wymagań wobec przedsiębiorców w zakresie warunków prowadzonej przez nich działalności oraz jej monitorowania, a także do intensyfikowania procedur kontrolnych, którym ww. działalność jest cyklicznie poddawana.
Wiele działań, jakie może podjąć przedsiębiorca na rzecz ograniczenia działań szkodliwych dla środowiska w jego firmie, nie pociąga za sobą znaczących nakładów finansowych, czasem to tylko kwestia konkretnych decyzji i wyborów.

Celem Biura Doradztwa Gospodarczego HOSSA jest partnerowanie przedsiębiorcom w realizowaniu skomplikowanych i czasochłonnych obowiązków, wynikających z przepisów ochrony środowiska.
Nasza oferta stanowi kompleksowy system obsługi Państwa firmy w zakresie:
1. Przygotowywania i aktualizowania opracowań i dokumentów, w tym:

2. Świadczenia usług doradczych z zakresu ochrony środowiska
3. Organizowania szkoleń dotyczących praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu ochrony środowiska
4. Regularne spotkania i audity sprawdzające wypełnianie obowiązków ustawowych
5. Udział w ewentualnych kontrolach inspekcji ochrony środowiska

Podejmując decyzję o współpracy z Biurem Doradztwa Gospodarczego HOSSA zyskują Państwo:

  • gwarancję profesjonalnego przygotowania wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń
  • kompleksową identyfikację i analizę obowiązków prawnych przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska
  • gwarancję terminowego i prawidłowego rozliczenia opłat i złożenia sprawozdań,
  • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji odpadów (kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów)
  • gwarancję stałego nadzoru nad zmieniającymi się przepisami prawa ochrony środowiska

 


Zobacz ponadto: