Ochrona danych osobowych

Obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. 2016 r poz. 922) określa zasady przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązki administratora danych, a także prawa osób, których dane dotyczą. W praktyce ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe nie tylko swoich obecnych będź przyszłych klientów, ale także innych osób – w tym danych pracowników.

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA świadczy usługi doradcze w zakresie dostosowania działalności przedsiębiorstwa do aktualnych wymagań prawnych. Nasza oferta obejmuje:

1. Analizę wstępną obejmującą:

 • Wyznaczenie zbiorów danych osobowych, w tym określenie rejestru zbioru danych osobowych zgodnie z wytycznymi GIODO.
 • Ocenę zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.).
 • Ocenę posiadanej w przedsiębiorstwie dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, polityki bezpieczeństwa.
 • Określenie zakresu przetwarzania danych (rodzaj danych i formy ich wykorzystywania).

2. Dostosowanie działalności do wymagań ustawy tj.:

 • Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz określenie jego obowiązków.
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w związku z przetwarzaniem danych.
 • Opracowanie Polityki Kluczy.
 • Określenie treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opracowanie klauzuli informacyjnej.
 • Weryfikacja zakresu przetwarzania danych osobowych pod kątem adekwatności i celowości.
 • Ustalenie zakresu i zasad udostępniania zbioru osobom trzecim – jeżeli przewidywane jest udostępnianie.
 • Opracowanie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu urządzeń mobilnych.
 • Przygotowanie formularza upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

3. Przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Przygotowanie wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub rejestracji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wyborem Klienta.
5. Złożenie wniosku o rejestrację w GIODO.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
(032) 2000-174 do 175.

Nasi konsultanci przedstawią Państwu szczegółowe warunki realizacji ww usługi.


Zobacz ponadto: