Terminarz i cennik

TERMINARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH
L.p.  Nr kursu Tytuł Kursu Termin Ilość dni Cena netto
ISO 9001 - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 1.  ZJ-01 Pełnomocnik SZJ wg EN ISO 9001:2015 - Katowice 2019 4 1190zł**
 2.  ZJ-02 Auditor Wew. SZJ wg EN ISO 9001:2015 - Katowice Kurs akredytowany przez TÜV NORD Polska 2019 3 790zł ** patrz uwaga
 3.  ZJ-03 Dokumentacja SZJ wg EN ISO 9001:2015 - Katowice ZADZWOŃ 1 400zł**
 4.  ZJ-04 Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów w SZJ - Katowice ZADZWOŃ 1 400zł**
 5.  ZJ-05 Walidacja Projektowania i Procesu w SZJ - Katowice ZADZWOŃ 1 400zł**
6.  ZJ-07 Nowa norma EN ISO 9001:2015, nowe wyzwania w organizacji - Katowice 25 marzec 2019 1 450zł**
 7.  ZJ-08 Praktyczne aspekty związane z wdrożeniem znowelizowanych wymagań normy EN ISO 9001:2015 - Katowice ZADZWOŃ 1 450zł**
ISO 13485 - WYROBY MEDYCZNE - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 1. ZM-01 Wymagania normy PN-EN ISO 13485:2012 - Katowice ZADZWOŃ 1 400zł**
ISO 22000 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
1.  ZB-01 Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000:2006 - Katowice 2018 2 790zł**
ISO 14001 - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
 1.  ZŚ-01 Dokumentowanie w SZŚ. Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz formalna Ocena Zgodności w SZŚ wg EN ISO 14001:2015 - Katowice ZADZWOŃ 2 550zł**
 2.  ZŚ-02 System Ekozarządzania i Audytu EMAS - Katowice ZADZWOŃ 1 450zł**
3. ZŚ-03 Nowa norma EN ISO 14001:2015, nowe możliwości - Katowice 26 marzec 2019 1 450zł**
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
 1.  ZZ-01k Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP wg EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 - Katowice Kurs akredytowany przez TÜV NORD Polska 2019 4 1190zł** patrz uwaga
 2. ZZ-02k Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP wg EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 - Katowice Kurs akredytowany przez TÜV NORD Polska 25-27 marzec 2019 3 790zł** patrz uwaga
OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 1. OŚ-01 Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Sprawozdania, Opłaty za korzystanie ze Środowiska i Gospodarka Odpadami - Katowice 5 marzec 2019 1 600zł**
 3.  OŚ-03 Raport KOBiZE. Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBiZE- Warsztaty - Katowice  2019 1 400zł**
 4. OŚ-04 Obowiązki Przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - Katowice 2019 1 400zł**
 5. OŚ-05 NOWOŚĆ! Kurs mailowy: Obowiązkowe rozliczenie odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok 350 zł
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 1. PS-01 Ochrona Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie - Katowice 2019 1 450zł**
 2.  PS-02 Pierwsza Pomoc - Katowice 2019 1 99zł**
 3.  PS-03 FMEA - Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach Produkcji - Katowice ZADZWOŃ 1 450zł**
* Szkolenie organizowane w ośrodku wczasowo-szkoleniowym w Ustroniu. Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych. ** Szkolenie organizowane w Katowicach. Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek, serwis kawowy. Cena nie obejmuje zakwaterowania, kosztów dojazdu itp. Uwaga - Cena obejmuje wydanie zaświadczenia BDG Hossa. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu wydanego przez Międzynarodową Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska (dopłata 150 zł netto)