BHP

Wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorców, pragniemy zaoferować obsługę  w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami BHP.

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego (na terenie GOP) auditu wstępnego dotyczącego analizy stanu BHP w Państwa organizacji, w tym dokonanie oceny:

 • zaplecza socjalnego, wyposażenia i ergonomii stanowisk pracy,
 • prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych i transportowych,
 • ważności badań lekarskich,
 • ważności szkoleń bhp,
 • przyjętych metod pracy, magazynowania itp. pod kątem wymagań BHP,
 • posiadanej dokumentacji BHP i ppoż. (m.in. oceny ryzyka zawodowego),
 • ważności szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zgodności maszyn, urządzeń i elektronarzędzi,
 • wyposażenia apteczki.

Wynikiem przeprowadzonego auditu jest uproszczony raport określający aktualny stan realizacji wymagań w zakresie przepisów BHP wraz ze wskazaniem potencjału poprawy oraz zakresu wymaganych dokumentów.

Specjalizujemy się w:

 • świadczeniu kompleksowej obsługi firm – outsourcing działu BHP,
 • przeprowadzaniu szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup pracowniczych,
 • przygotowywaniu zakładu do wizyty kontrolnej,
 • opracowywaniu wymaganych dokumentów takich jak:
 • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy,
 • Instrukcji stanowiskowych bhp,
 • Rejestru wypadków przy pracy,
 • Rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby,
 • Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy,
 • Regulaminu gospodarki odzieżą roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej,
 • Wykazu substancji niebezpiecznych i szkodliwych stosowanych w zakładzie,
 • Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
 • Wykazu maszyn i urządzeń wraz z przeprowadzeniem oceny minimalnych wymagań.
 • opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 • przeprowadzaniu analizy stanu BHP,
 • przeprowadzaniu szkoleń z zakresu BHP (wstępnych i okresowych),
 • opracowywaniu dokumentacji powypadkowej.

Szanujemy poufność danych, szczególnie danych osobowych naszych klientów oraz ich pracowników, dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych działając zgodnie z wymogami ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Podejmując z nami współpracę, zarówno w pełnym zakresie outsourcingu działu BHP czy w zakresie poszczególnych opracowań, zyskują Państwo:

 • Oszczędność czasu kierownictwa firmy – możliwość koncentracji na właściwej działalności firmy,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa formalno-prawnego w zakresie BHP – minimalizacja ryzyka kar,
 • Wysoką jakość obsługi BHP,
 • Oszczędność kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowej osoby, wyposażeniem stanowiska pracy (komputer, dostęp do najnowszych informacji i przepisów, szkolenia, itp.),
 • Informacje na temat przepisów BHP, w tym nowych uregulowań i najnowszych zmian w prawodawstwie Polskim i Europejskim,
 • Rozwiązanie problemów przez Specjalistów posiadających doświadczenie w różnych branżach.

 


Zobacz ponadto: