Kadry

W ramach współpracy pragniemy zaproponować Państwu obsługę przedsiębiorstwa w zakresie:

Obsługa Kadrowa – outsourcing działu Kadr

Specjalizujemy się w:

 1. prowadzeniu auditów istniejącej dokumentacji kadrowej,
 2. ustalaniu wymiarów urlopu, ewidencja urlopów,
 3. nadzorze nad terminami ważności badań lekarskich,
 4. nadzorze nad terminami ważności szkoleń BHP,
 5. sporządzaniu:
  – regulaminów pracy,
  – regulaminów wynagradzania,
  – zakresów obowiązków,
  – innych dokumentów kadrowych.
 6. tworzeniu i aktualizacji baz danych kadrowych,
 7. prowadzeniu akt pracowniczych,
 8. sporządzaniu dokumentów kadrowych, tj.:
  – umów o pracę,
  – aneksów do umów,
  – wypowiedzeń umów o pracę,
  – świadectw pracy i innych.

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego (na terenie GOP) auditu akt osobowych Państwa pracowników.

Uwaga!

Obsługę działu kadr możemy prowadzić na posiadanym przez Państwa programie kadrowym lub na naszym programie, w wydzielonym dla Państwa koncie kadrowym.

Outsourcing kadr to również:

 • optymalizacja kosztów obsługi kadr oraz zwiększenie jakości obsługi,
 • oszczędność czasu kierownictwa firmy oraz możliwość koncentracji na kluczowych dla biznesu zadaniach przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych,
 • podniesienie elastyczności organizacji,
 • brak ryzyka kosztów pozyskania osób obsługujących sprawy kadrowe, zakupu oprogramowania, wydzielenia powierzchni biurowej oraz jej wyposażenia, szkoleń itp.
 • standaryzacja dokumentacji kadrowej,
 • bezpieczeństwo formalno-prawne – minimalizacja ryzyka kar.

Zobacz ponadto: