Odpady – wnioski, decyzje

a118Prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej wiąże się z powstawaniem odpadów. Mały sklepik osiedlowy, gabinet dentystyczny, warsztat samochodowy czy zakład usługowy jest miejscem wytwarzania różnych odpadów. Są to zarówno pozostałości z produkcji, opakowania, ale również zużyte tonery baterie czy świetlówki. Tak więc, zarówno duże przedsiębiorstwa przemysłowe jak też firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są zobligowane do dopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o Odpadach oraz rozporządzeń szczegółowych. Nasza firma służy pomocą w zakresie uregulowania formalno-prawnych zagadnień związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie, w tym:

 • Opracowania wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Opracowania wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie:
  – Zbierania odpadów,
  – Transportu odpadów,
  – Przetwarzania odpadów (odzysku i unieszkodliwiania),

ale także:

 • Oferujemy pomoc w zaprowadzeniu ewidencji odpadów
 • Przygotowujemy zbiorcze zestawienia o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów, również za lata poprzednie
 • Służymy pomocą podczas uzgadniania umów na odbiór odpadów
 • Reprezentujemy Przedsiębiorcę przed organami administracyjnymi w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnych oraz podczas kontroli inspekcji ochrony środowiska

 


Zobacz ponadto: