Walidacja Projektowania i Procesu w SZJ

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pełnomocników ds. SZJ odpowiedzialnych za realizowane w organizacji procesy
 • Przedstawicieli działów techniczno-konstrukcyjnych i produkcyjnych, w których występują elementy walidacji procesu i projektowania
 • Osób chcących poszerzyć wiedzę na temat wymagań normy związanych z walidacją projektowania i procesu

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Rozwinięcie pojęcia walidacji
 • Wymagania normy EN ISO 9001:2015 dotyczące walidacji projektowania
 • Badania walidacyjne - rodzaje badań, etapy badań, dokumentowanie wyników
 • Badania walidacyjne a odpowiedzialność za wyrób niebezpieczny
 • Wymagania normy EN ISO 9001:2015 dotyczące walidacji procesu
 • Praktyczne omówienie zagadnień dotyczących walidacji procesu i walidacji projektowania ukierunkowane na zrozumienie istoty zagadnień
 • Klasyfikacja procesów poddawanych walidacji
 • Jak zorganizować i nadzorować procesy objęte walidacją
 • Wymagane zapisy potwierdzające właściwą realizację procesów walidacji

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
400 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych