Szkolenia zamknięte dla firm

Ośrodek szkoleń przy BDG HOSSA, niezależnie od szerokiej oferty szkoleń otwartych realizuje szkolenia zamknięte, dostosowane do indywidulanych potrzeb i wymagań naszych Klientów. Oferta szkoleń zamkniętych obejmuje wszystkie szkolenia otwarte oraz została poszerzona ona o dodatkowe szkolenia branżowe. Tematyka szkoleń otwartych:

ISO 9001, 22000 – System Zarządzania Jakością

 • Pełnomocnik Jakości wg wymagań normy EN ISO 9001:2015,
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015,
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006,
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań EN ISO 9001:2015,
 • Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów w Systemie Jakości,
 • Walidacja Procesu i Walidacja Projektowania w Systemie Zarządzania Jakością,
 • Ochrona Danych Osobowych w Firmie wg Wymagań Prawnych i Wymagań Systemu Zarządzania Jakością,
 • Zarządzanie Procesem Pomiaru Satysfakcji Klienta oraz Procesem Zarządzania Reklamacjami z Uwzględnieniem Wytycznych Normy PN-EN ISO 10002:2006,
 • Warsztaty Doskonalące dla Auditorów i Pełnomocników SZJ,
 • BRC i IFS – standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001,
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001,
 • Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz Formalna Ocena Zgodności w SZŚ,
 • System Ekozarządzania i Audytu EMAS,
 • Warsztaty Doskonalące dla Auditorów i Pełnomocników ZSZ.

ISO 9001, 14001, ISO 45001 Zintegrowane Systemy Zarządzania

 • Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP,
 • Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu: Jakości, Środowiskowego i BHP,
 • Efektywna Integracja Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy.

ISO/TS 16949 – System Zarządzania Jakością w Branży Motoryzacyjnej

 • Podstawowe Wymagania Normy ISO/TS 16949,
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Branży Motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949,
 • FMEA – Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach Produkcji

System Prawny Ochrony Środowiska

 • Obowiązki Przedsiębiorcy – Pozwolenia, Decyzje, Ewidencja, Sprawozdawczość i Opłaty Środowiskowe
 • Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie

Szkolenia Specjalistyczne

 • Wdrażanie Lean Manufakturing
 • Total Quality Management
 • Total Productive Maintenance
 • Total Flow Management
 • Pierwsza pomoc
 • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Zobacz ponadto: