Praktyczne aspekty związane z wdrożeniem wymagań nowej normy EN ISO 9001:2015

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
 • Kierownictwa oraz personelu odpowiedzialnego za system jakości w organizacji
 • Konsultantów zajmujących się realizacją wdrożeń SZJ
 • Osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Praktyczne aspekty związane z wdrożeniem znowelizowanych wymagań normy EN ISO 9001:2015, w szczególności:
  • procesowe podejście do zarządzania jakością, w tym mapowanie i modelowanie procesów
  • mierniki i wskaźniki procesów czyli zwrot w podejściu do monitorowania i pomiaru procesów
  • kontekst organizacji - czyli jak zrealizować i udokumentować wymagania znowelizowanej normy EN ISO 9001:2015
  • metody i narzędzia analizy ryzyk i szans w SZJ wg EN ISO 9001:2015 oraz ich rola w SZJ

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
450 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych