Pełnomocnik SZJ wg EN ISO 9001:2015 – Katowice

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Kandydatów na Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
 • Personelu odpowiedzialnego za system jakości w organizacji
 • Osób chcących przygotować organizację do certyfikacji lub podnieść efektywność już istniejącego systemu jakości

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na Pełnomocnika SZJ wydane przez BDG HOSSA
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na Auditora Wewnętrznego SZJ wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Podstawy zarządzania jakością
 • Podejście procesowe do zarządzania
 • Wprowadzenie do wymagań normy EN ISO 9001:2015
 • Wymagania normy EN ISO 9001:2015 wraz z omówieniem podstawowych wymagań prawnych dotyczących organizacji
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015
 • Walidacja procesu i walidacja projektowania w Systemie Zarządzania Jakością
 • Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów w Systemie Zarządzania Jakością
 • Zarządzanie procesem pomiaru satysfakcji Klienta oraz procesem zarządzania reklamacjami
 • Audit wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
 • Wprowadzenie do najpopularniejszych systemów zarządzania tj. ISO 14001, ISO 18001, ISO/IEC 27001

Nowa norma:

 • Okres przejściowy
 • Struktura normy ISO 9001:2015
 • Kluczowe zmiany wynikające z treści znowelizowanej normy
 • Kluczowe działania w zakresie dostosowania organizacji do wymagań normy EN ISO 9001:2015

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
1190 zł netto

Czas trwania:
40 godz. lekcyjnych