Auditor Wewnętrzny SZJ wg EN ISO 9001:2015 – Katowice

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych
 • Pracowników odpowiedzialnych za system jakości w organizacji
 • Osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA
 • Certyfikat TÜV NORD Polska (dopłata 150 zł netto)

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka,

Dodatkowo:

 • Certyfikat TÜV NORD Polska - dopłata 150 zł netto

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do jakości
 • Wymagania norm EN ISO 9001:2015 - szczegółowe omówienie wymagań oraz ich interpretacja
 • Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora wewnętrznego
 • Rola auditora wewnętrznego w procesie rozwoju systemu jakości w organizacji
 • Planowanie auditu wewnętrznego
 • Audit wyrobu, procesu, systemu i audit dostawcy
 • Raportowanie wyników z auditu wewnętrznego
 • Działania poauditowe
 • Certyfikacja systemu jakości - szanse i zagrożenia

Nowa norma:

 • Okresy przejściowe
 • Struktura normy ISO 9001:2015
 • Kluczowe zmiany wynikające z treści znowelizowanej normy
 • Kluczowe działania w zakresie dostosowania organizacji do wymagań norm EN ISO 9001:2015

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
790 zł netto

Czas trwania:
30 godz. lekcyjnych