Raport KOBiZE. Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBiZE – Warsztaty

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Pracowników wyznaczonych dl prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Informacje podstawowe o KOBiZE i Krajowej bazie
 2. Podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu
 3. Rejestracja podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 4. Omówienie zawartości raportu wg wzoru formularza i sposobu wprowadzania raportu do Krajowej bazy
 5. Wprowadzanie danych do Krajowej bazy:
  • wprowadzanie danych o paliwach, surowcach, produkcji oraz emisji
  • źródła pozyskiwania danych niezbędnych do sporządzania raportu (struktura technologiczna, współrzędne geograficzne lokalizacji zakładu i emitorów, wskaźniki emisji, zużycie paliw, wielkość produkcji)
  • kopiowanie danych
 6. Omówienie zależności między sprawozdaniami do Krajowej bazy i sprawozdaniami w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
 7. Najczęściej popełniane błędy, korekta raportu
 8. Omówienie zależności między sprawozdaniami do Krajowej bazy i sprawozdaniami w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
 9. Najczęściej popełniane błędy, korekta raportu

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
400 zł netto

Czas trwania:
6 godz. lekcyjnych