Pierwsza Pomoc

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników przedsiębiorstw wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • Przedstawicieli Służb BHP, kierowników, mistrzów i brygadzistów wydziałów produkcyjnych
 • Osób, które chcą posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • "Oddech życia" - maseczka do sztucznego oddychania,
 • Ilustrowany podręcznik udzielania pierwszej pomocy,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Aspekty prawne dotyczące obowiązku udzielania pierwszej pomocy
 2. Dbanie o bezpieczeństwo własne i ratowanego
 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Ocena stanu zagrożenia poszkodowanego
 4. Praktyczne ćwiczenia dotyczące prowadzenia resuscytacji (reanimacji krążeniowo-oddechowej) na fantomie
 5. Pozycja boczna bezpieczna
 6. Omówienie rodzajów urazów i złamań oraz sposobów postępowania, w tym zasad i metod unieruchamiania
 7. Pojęcie krwawienia i krwotoku, omówienie przyczyn i rodzajów krwawień oraz zasad ich opatrywania
 8. Przyczyny, rodzaje oraz zasady i techniki postępowania z oparzeniami
 9. Nagłe wypadki internistyczne: pojęcia, przyczyny i zasady postępowania z poszkodowanym
 10. Algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez ratowników medycznych posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, pracujących w służbach ratowniczych, posiadających certyfikaty instruktorskie wydane przez instytut ratownictwa medycznego

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
99 zł netto

Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych