Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP – Katowice

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Kandydatów na Pełnomocników ZSZ
 • Personelu odpowiedzialnego za prace wdrożeniowe i/lub doskonalące
 • Kierownictwa, przedstawicieli służb ochrony środowiska i bhp, którzy uczestniczą w realizacji zadań związanych z utrzymaniem ZSZ w organizacji
 • Osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności dotyczące ZSZ lub zdobyć nowy, atrakcyjny na rynku pracy zawód

Certyfikat:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Certyfikat TÜV NORD Polska (dopłata 150 zł netto)

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka,

Dodatkowo:

 • Certyfikat TÜV NORD Polska - dopłata 150 zł netto

Program szkolenia:

 • Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Wymagania norm EN ISO 9001:2015, EN 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018
 • Wymagania prawne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania
 • Auditowanie ZSZ (planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditu oraz raportowanie wyników)
 • Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów w ZSZ
 • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi
 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych (bezpośrednie, pośrednie, awaryjne)
 • Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi
 • Ocena ryzyka zawodowego w ZSZ oraz wyznaczanie tzw. znaczących zagrożeń bhp
 • Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Certyfikacja ZSZ

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
1190 zł netto

Czas trwania:
40 godz. lekcyjnych

Data szkolenia:
2019

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
1190 zł netto

Czas trwania:
40 godz. lekcyjnych