Opakowania i sprzęt elektryczny/ elektroniczny

Zajmujemy się opracowywaniem wymaganych zgłoszeń do rejestrów dotyczących wprowadzania na rynek opakowań, produktów w opakowaniach, zbierania i wprowadzania sprzętu elektrycznego, tj:

 1. Wniosek do BDO w zakresie wprowadzania sprzętu elektrycznego,
 2. Wniosek do BDO w zakresie zbierania sprzętu elektrycznego,
 3. Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach faktu:
  • Wprowadzania opakowań na rynek,
  • Wprowadzania produktów w opakowaniach.

Pomagamy udokumentować spełnianie obowiązku odzysku i recyklingu zarówno sprzętu elektrycznego jak i opakowań we własnym zakresie. Zajmujemy się również kompleksowym przygotowaniem sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, również za lata poprzednie:

 • Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

Doradzamy czy i kiedy korzystać z pomocy organizacji odzysku.
Naliczamy opłaty produktowe.

Ponadto:

 • Prowadzimy pozostałą ewidencję oraz sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska,
 • Pomagamy uporządkować sprawozdania za lata poprzednie – naliczamy opłaty i przygotowujemy sprawozdania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
 • Zajmujemy się wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz jego integracją z już istniejącymi systemami,
 • Dostosowujemy stan realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska do wymogów wdrażanych systemów zarządzania wg normy ISO 14001,
 • Prowadzimy audity zgodności organizacyjno-prawnej z przepisami ochrony środowiska.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: (032) 2000-174 do 175.

Nasi konsultanci przedstawią Państwu szczegółowe
warunki realizacji wybranej usługi.