Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Pozwolenia Środowiskowe, Opłaty za Korzystanie ze Środowiska

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska
 • Pracowników odpowiedzialnych za wypełnianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat środowiskowych
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub uregulować swoją wiedzę z tego zakresu

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Prawo ochrony środowiska - wprowadzenie
 2. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
 3. Kontrole inspekcji ochrony środowiska - kompetencje organów, jak przygotować się do kontroli
 4. Opłaty za korzystanie ze Środowiska:
  • Ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą naliczania opłat
  • Obowiązujące stawki i formularze
  • Terminy przedkładania sprawozdań, właściwość miejscowa urzędów
  • Naliczanie opłat zaległych, opłaty podwyższone i kary
 5. Ćwiczenia praktyczne w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska:
  • Emisja do powietrza (kotły grzewcze, silniki spalinowe, emisja z instalacji, przeładunek benzyn)
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
  • Pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  • Składowanie odpadów
 6. Zmiany w systemie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Data szkolenia:
27 marzec 2018 r.

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
400 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych