Ochrona Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Kierownictwa organizacji, pracowników działów prawnych
 • Kierownictwa i pracowników działów: kadr, informatyki, obsługi klienta
 • Pracowników przychodni lekarskich, rejestratorek i innych osób przetwarzających dane osobowe w podmiotach świadczących usługi medyczne
 • Administratorów Danych Osobowych lub kandydatów na Administratorów

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych
 2. prawo do informacji a ochrona prywatności
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 4. Przetwarzanie danych kadrowych
 5. Zadania i obowiązki Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 6. Legalność powierzenia przetwarzania danych osobowych
 7. Prawidłowe sporządzanie wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych
 8. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych - wymagania ogólne, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
 9. Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO
 10. Naruszenia ustawy - odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna oraz cywilna
 11. Praktyczne aspekty wypełnienia obowiązków prawnych w poszczególnych branżach

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka posiadającego praktyczne doświadczenie związane z oceną i przygotowaniem wymaganej dokumentacji w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym uczestniczącego w kontrolach prowadzonych przez GIODO w ramach oceny legalności przetwarzania danych osobowych

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
450 zł netto

Czas trwania:
6 godz. lekcyjnych