Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wypełniając obowiązki formalno-prawne Ośrodek Szkoleń przy BDG HOSSA od 2008 roku jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Numer ewidencyjny: 2.24/00211/2008