Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Jakości oraz Auditorów Wewnętrznych SZJ

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Auditorów Wewnętrznych
 • Pracowników odpowiedzialnych za SZJ w organizacji
 • Osób chcących doskonalić metody i techniki auditorskie

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Rola auditu wewnętrznego w SZJ wg EN ISO 9001
 2. Procesowe podejście do auditu wewnętrznego
 3. Audit wewnętrzny - techniki i narzędzia auditowe, zapisy auditowe
 4. Proces: Nadzór nad dokumentami
 5. Proces: Odpowiedzialność Najwyższego Kierownictwa
 6. Proces: Zasoby ludzkie
 7. Proces: Infrastruktura
 8. Proces: Klient
 9. Proces: Zakupy
 10. Dokumentowanie niezgodności w audicie wewnętrznym
 11. Zakończenie auditu oraz raportowanie wyników auditu

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
28 wrzesień 2017 r.
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
400 zł netto
Czas trwania:
8 godz. lekcyjnych