Systemy zintegrowane

Konsultacje i wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania, jest narzędziem, który łączy w sobie zalety wynikające z wdrożenia poszczególnych systemów, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności ich funkcjonowania.

W każdej firmie zestaw elementów, stanowiących zintegrowany system zarządzania jest odmienny. Zależy to między innymi od wielkości i charakteru firmy, rodzaju produkcji i usług, oddziaływań środowiskowych czy też obszaru zagrożeń BHP.

Opierając się na wymaganiach norm: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004 można jednak spróbować wskazać te elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co do których wymagania zawarte są we wszystkich przytoczonych powyżej normach i są to między innymi:

 • Polityka firmy,
 • Planowanie celów i działań,
 • Odpowiedzialność i uprawnienia,
 • Zarządzanie zasobami,
 • Nadzorowanie dokumentacji,
 • Komunikacja wewnętrzna,
 • Przegląd Zarządzania,
 • Monitorowanie i pomiary,
 • Audity wewnętrzne,
 • Nadzorowanie niezgodności.

 

Korzyści płynące z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji:

 • Obniżenie kosztów poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów,
 • Ujednolicenie i powiązanie dokumentacji systemowej oraz działań systemowych (audity, przeglądy, działania korygujące i zapobiegawcze itp.),
 • Kompleksowość zarządzania,
 • Stymulowanie innowacyjnych rozwiązań; w obszarze zarządzania,
 • Nowe możliwości w prowadzeniu interesów,
 • Zwiększenie jakości wyrobu przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, wytwarzanego w nadzorowanych warunkach BHP,
 • Zwiększenie efektywności i zapewnienie przewagi konkurencyjnej,
 • Spełnienie wymagań klientów w zakresie posiadania przez firmę certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 


Zobacz ponadto: