Standard EMAS III

Konsultacje i wdrożenia Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Biuro Doradztwa Gospodarczego Hossa poszerzyło swoją działalność o wdrażanie Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS, który jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Standard EMAS ma na celu przede wszystkim zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Głównym założeniem systemu EMAS jest zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez doskonalenie systemów ochrony środowiska w organizacjach.

Korzyści płynące z wprowadzenia systemu EMAS:

 • Redukcja kosztów działalności poprzez wydajniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów,
 • Postępowanie zgodne z wymogami prawa, skutkujące poprawą wizerunku przed władzami, klientami i inwestorami,
 • Redukcja kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń,
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • Zwiększenie wartości rynkowej organizacji,
 • Poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu,
 • Nawiązanie otwartego dialogu z lokalną społecznością, organami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami.

EMAS jest całkowicie zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001, dlatego wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania tej normy można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

Etapy wdrożenia EMAS:

 • Przeprowadzenie przeglądu środowiskowego,
 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,
 • Przeprowadzenie wewnętrznego auditu środowiskowego,
 • Opracowanie deklaracji środowiskowej,
 • Weryfikacja przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS,
 • Złożenie wniosku o rejestrację do właściwego miejscowego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz ze zweryfikowaną deklaracją środowiskową.

Znakiem firmowym EMAS jest jego logo, które stanowi symbol wysokiej wartości, a także służy jako narzędzie marketingowe do lepszego przekazania informacji o działalności środowiskowej organizacji. Logo EMAS wskazuje również, że firma dba o Środowisko naturalne oraz jest godna zaufania.

Wzrost znaczenia ochrony środowiska w gospodarce jest wynikiem coraz wyższej świadomości ekologicznej społeczeństwa. EMAS jest otwarty dla organizacji ze wszystkich sektorów gospodarki, zarówno małych jaki i dużych przedsiębiorstw, krajowych i regionalnych instytucji rządowych oraz firm międzynarodowych. Uczestnictwo w tym systemie jest dobrowolne. System ten jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego, które w sposób systematyczny identyfikują aspekty środowiskowe oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające stopniowo ograniczyć własne oddziaływanie na środowisko.


Zobacz ponadto: