Wdrożenia ISO

Dzisiejszy klient wymaga nie tylko jakościowo dobrych wyrobów czy usług, ale coraz częściej interesuje się, czy procedury działania wytwórcy lub usługodawcy są zgodne z normami serii ISO 9000, ISO 14000 lub innych branżowych systemów zarządzania i czy potwierdzone jest to przyznaniem certyfikatu zgodności z tymi normami, jako synonimu dobrej jakości oferowanego wyrobu (usługi), wytwarzanego zgodnie ze standardami określonego systemu.

Nasza firma oferuje usługi doradcze w zakresie dokumentowania i wdrażania Systemów Zarządzania tj:

Etapy wdrożenia Systemu:

1. Analiza wstępna w firmie
2. Szkolenia personelu oraz auditorów wewnętrznych SZ
3. Opracowanie dokumentacji SZ
4. Wdrożenia dokumentacji w firmie
5. Audity wewnętrzne
6. Przegląd Zarządzania
7. Wybór Jednostki Certyfikującej
8. Audit Certyfikacyjny systemu

Oferujemy również doradztwo w zakresie doskonalenia i utrzymania Systemów Zarządzania w zakresie:

  • przygotowywania do auditów nadzoru prowadzonych przez zewnętrzne jednostki certyfikujące,
  • prowadzenia auditów wewnętrznych w organizacjach,
  • optymalizacji dokumentacji Systemów Zarządzania,
  • analizy i doskonalenia procesów, wyznaczania aspektów środowiskowych itp,
  • szkolenia doskonalące z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, systemów zintegrowanych.

Zobacz ponadto: