Szkolenia

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z zakresu systemów zarządzania oraz innych specjalistycznych dziedzin życia gospodarczego.

Nasze kursy skupiają się na intensywnym kształceniu, w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz studiów przypadku, w trakcie których uczestnicy nabywają zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do skutecznego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków na stanowisku pracy.

Atuty naszych szkoleń:

  1. Prowadzone są przez uznanych trenerów posiadających zarówno wiedzę teoretyczną, jak też wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe,
  2. Prowadzone w oparciu o program i materiały szkoleniowe rekomendowane przez międzynarodowe jednostki certyfikujące, między innymi TUV NORD, Dekra Certification,
  3. Kształcenie ukierunkowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku pracy,
  4. Prowadzone w grupach zapewniających komfort i pełny kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie,
  5. Uczestnicy szkoleń kwalifikowanych z zakresu systemów zarządzania po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują Certyfikat wydany przez Międzynarodową Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska,
  6. Szkolenia zamknięte prowadzone są u Klienta w oparciu o indywidualnie uzgodniony program nauczania, co zwiększa efektywność prowadzonego kształcenia

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń otwartych lub też chciałbyś zorganizować szkolenie zamknięte na terenie Firmy, prosimy skontaktować się z nami
pod numerem telefonu (0-32) 2000-174 do 175
lub e-mail:
szkolenia@hossa.biz, biuro@hossa.biz


Zobacz ponadto: