Ochrona danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

RODO wprowadza szereg nowych obowiązków dla Administratorów danych osobowych, przede wszystkim zmienia obowiązujące podejście do ochrony danych. Punktem wyjścia do określenia zasad przetwarzania danych jest przeprowadzenie przez Administratora analizy ryzyka, a nie jak dotychczas opracowanie odpowiedniej dokumentacji. To na podstawie wyników przeprowadzonej analizy Administrator sam musi określić odpowiednie działania, które zagwarantują bezpieczeństwo danych przez niego przetwarzanych.

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA świadczy usługi doradcze w zakresie dostosowania działalności przedsiębiorstwa do aktualnych wymagań RODO. Nasza oferta obejmuje:

1. Analizę wstępną:

 • Zebranie niezbędnych informacji do opracowania rejestru czynności przetwarzania.
 • Ocenę zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.).
 • Ocenę posiadanej w przedsiębiorstwie dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, polityki bezpieczeństwa.

2. Dostosowanie działalności do wymagań ustawy tj.:

 • Określenie konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych.
 • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowanie szablonu umowy powierzenia.
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami regulującymi m.in. takie zagadnienia jak:
  • Zasady fizycznego dostępu do pomieszczeń.
  • Zasady zarządzania uprawnieniami użytkowników.
  • Sposoby tworzenia kopii zapasowych.
  • Sposób wykorzystania monitoringu wizyjnego.
  • Zarządzanie incydentem.
  • Wypełnienie obowiązku informacyjnego.
  • Określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 • Weryfikacja zasady adekwatności przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu urządzeń mobilnych.

3. Przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu RODO.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
(032) 2000-174 do 175.

Nasi konsultanci przedstawią Państwu szczegółowe warunki realizacji ww usługi.


Zobacz ponadto: