Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – Katowice

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska
 • Pracowników odpowiedzialnych za wypełnianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wprowadzającego sprzęt, zbierającego sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu)
 2. Rejestr przedsiębiorców - wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wykreślenie z rejestru, zmiana danych
 3. Opłata rejestrowa i roczna, zabezpieczenie finansowe, publiczne kampanie edukacyjne
 4. Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku, recyklingu oraz zbierania
 5. Sprawozdawczość - wypełnianie formularzy
  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu
  • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1)
  • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2)
  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3)
 6. Działalność Organizacji Odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 7. Przepisy karne

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
400 zł netto

Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych