O firmie

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA powstało w 2003 r. jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie usług doradczych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.

W początkowej fazie główną dziedziną działalności było kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP. Z czasem jednak działalność naszej firmy została rozszerzona o usługi doradcze dotyczące:

Bazując na szerokich doświadczeniach praktycznych z różnych sektorów przemysłu i usług w roku 2008 został uruchomiony Ośrodek Szkoleń, który oferuje naszym Klientom profesjonalne szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Obecnie firma jest w trakcie Akredytacji Ośrodka Szkoleń przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

polityka_jakosciDbając o jakość i standard świadczonych usług w 2007 roku firma wdrożyła system Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001, który jest istotnym narzędziem sterowania jakością świadczonych przez nas usług.

Pracownicy, konsultanci i trenerzy BDG HOSSA to absolwenci renomowanych uczelni wyższych o szerokim spektrum specjalizacji między innymi: Zarządzanie Jakością, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Finanse i Rachunkowość, Automatyka i Metrologia, Inżynieria Ochrony Środowiska, BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem. Posiadane wykształcenie kierunkowe poparte specjalistycznymi szkoleniami zawodowymi, potwierdzonymi Międzynarodowymi Certyfikatami pozwala z sukcesem zrealizować najbardziej złożone projekty.

Doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie realizacji wielu projektów, umiejętności i uprawnienia Auditorów Wiodących Systemu Zarządzania, oraz zaangażowanie konsultantów jest gwarancją, że świadczone na rzecz Państwa firmy usługi doradcze lub szkoleniowe przyniosą oczekiwane efekty, gdyż w naszej pracy zawsze uwzględniamy wielkość, specyfikę i interes Państwa firmy, co potwierdzają uzyskane referencje naszych klientów.

Dowodem uznania oraz gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez nas usług doradczych i szkoleniowych są uzyskane przez Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA rekomendacje międzynarodowych jednostek certyfikujących TUV NORD POLSKA Sp. z o.o. oraz Moody International.