Nowa norma EN ISO 14001:2015 – nowe możliwości

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego oraz Standardu EMAS
 • Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Standardu EMAS
 • Kierownictwa oraz personelu odpowiedzialnego za system środowiskowy w organizacji
 • Konsultantów zajmujących się realizacją wdrożeń SZŚ i EMAS
 • Osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Charakter zmian w normie ISO 14001:2015 oraz okresy przejściowe
 • Zmiany w podejściu do zarządzania zakresem systemu środowiskowego
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
 • Przywództwo w SZŚ- nowe zadania Najwyższego Kierownictwa organizacji
 • Ryzyka i szanse - zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jako narzędzie poprawy efektów oddziaływania na środowisko
 • Kompetencje i świadomość - jako elementy determinujące efektywność systemu środowiskowego
 • Omówienie wymagań nowej normy EN ISO 14001:2015
 • Porównanie ISO 14001:2005 z nową normą ISO 14001:2015 wraz ze wskazaniem działań, które należy zrealizować celem dostosowania do wymagań  nowego standardu
 • Wymagania normy ISO 14001:2015 w procesie certyfikacji
 • Podsumowanie i dyskusja

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
450 zł netto

Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych