Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów w SZJ

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością
 • Auditorów Wewnętrznych Systemu Jakości,
 • Osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia metrologicznego
 • Personelu prowadzącego monitorowanie i pomiary (kontrola jakości)

Certyfikat:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Informacje wstępne, ogólna charakterystyka wymagań dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • Wymagania normy EN ISO 9001:2008 w odniesieniu do sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • Ustawa „Prawo o Miarach” - legalizacja, uwierzytelnianie,
  zatwierdzenie typu,
 • Szczegółowe wymagania prawne dotyczące zasad legalizacji sprzętu pomiarowego,
 • Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego wg EN ISO 10012:2004,
 • Wzorcowanie wyposażenia oraz tzw. potwierdzenia międzyokresowe,
 • Adiustacja wyposażenia pomiarowego, oznaczanie oraz identyfikacja statusu wyposażenia,
 • Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia, oznaczanie oraz identyfikacja statusu wyposażenia,
 • Zapisy dotyczące zarządzania sprzętem pomiarowym,
 • Praktyczne przykłady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • Dyskusja panelowa – wymiana doświadczeń.

Trener

Zajęcia są prowadzone przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Czas trwania:
1 dzień
Koszt szkolenia:
400 zł netto