FMEA – Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach Produkcji

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Przedstawicieli Działów Technicznych, Projektowych, Technologicznych oraz Kontroli Jakości
 • Liderów i członków zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi
 • Pełnomocników i Auditorów SZJ wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949
 • Osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metody FMEA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Koncepcja FMEA i zastosowanie w projektowaniu i produkcji
 2. Organizacja zespołu do przeprowadzania analizy FMEA
 3. Struktura arkusza FMEA i metody jego wypełniania
 4. Analiza procesu (P-FMEA)
 5. Analiza projektu/produktu (D-FMEA) (kreślenie znaczenia wad, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i wykrycia wady, obliczanie Liczby Priorytetu Ryzyka i oceny ryzyka)
 6. Interpretacja uzyskanych wyników
 7. Selekcja wyników do realizacji działań korygujących/zapobiegawczych
 8. Najczęstsze błędy popełniane przy analizie FMEA
 9. Podstawy zarządzania ryzykiem w oparciu o wybrane międzynarodowe standardy

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera posiadającego wieloletnią praktykę inżynierską w zakresie zarządzania wyrobami i procesami produkcji, między innymi pracującego na stanowisku Głównego Konstruktora, Kierownika Produkcji. Absolwent renomowanych międzynarodowych uczelni wyższych, w tym uczelni Japońskich. Ponadto trener posiada dyplom Trenera Kaizen (Kaizen Institute)

Data szkolenia:
ZADZWOŃ
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
450 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych