Dokumentowanie SZŚ. Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz formalna Ocena Zgodności w SZŚ

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Auditorów i Pełnomocników SZŚ
 • Kierowników wydziałów odpowiedzialnych za identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych
 • Pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i/lub doskonalenie SZŚ
 • Osób chcących poszerzyć wiedzę dotycząca praktycznego stosowania wymagań normy EN ISO 14001:2015

Certyfikat:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego
 • Dokumentacja w SZŚ (dokumentacja podstawowa, alternatywna, formalno-prawna)
 • Wymagania prawne i inne w Systemie Zarządzania Środowiskowego
 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych (aspekty bezpośrednie, pośrednie, awaryjne)
 • Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi
 • Monitorowanie kluczowych charakterystyk środowiskowych
 • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi
 • Dokumentowanie wyników oceny zgodności oraz jej wpływ na wyznaczone aspekty środowiskowe

Trener:

Trener posiada praktyczne doświadczenie zarówno w budowaniu i doskonaleniu SZŚ wg EN ISO 14001, jak również posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze praktycznego stosowania przepisów prawnych ochrony środowiska.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Czas trwania:
18 godz. lekcyjnych
Koszt szkolenia:
550 zł netto