Dokumentacja SZJ wg EN ISO 9001:2015

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Osób z kierownictwa firm, które zarządzają organizacją
 • Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością nadzorujących dokumentację SZJ
 • Osób odpowiedzialnych za tworzenie lub modyfikowanie dokumentacji SZJ
 • Osób chcących poszerzyć wiedzę na temat efektywnych metod kreowania i zarządzania SZJ

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2015
 • Metody dokumentowania Systemu Jakości (mapa procesów, macierz procesów, procedury, instrukcje, karty procesów, schematy blokowe)
 • Zapisy jakości jako dowód spełniania wymagań
 • Narzędzia wspomagające dokumentowanie SZJ
 • Prezentacja przykładowych rozwiązań dotyczących dokumentowania SZJ
 • Dyskusja panelowa - wymiana doświadczeń

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ
Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
400 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych