Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP- Katowice

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych ZSZ
 • Pełnomocników ZSZ, którzy chcą pełnić funkcje auditów lub tylko nadzorują ich pracę
 • Pracowników odpowiedzialnych za system zarządzania w organizacji
 • Osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA
 • Certyfikat TÜV NORD Polska (dopłata 150 zł netto)

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka,

Dodatkowo:

 • Certyfikat TÜV NORD Polska - dopłata 150 zł netto

Program szkolenia:

 • Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Wymagania norm EN ISO 9001:2015, EN 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004
 • Wymagania prawne Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Rodzaje auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora
 • Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie)
 • Metodyka prowadzenia auditu wewnętrznego
 • Ustalanie dowodu obiektywnego
 • Klasyfikacja niezgodności
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Raportowanie wyników z auditu
 • Poauditowe działania korygujące

Trener:

Zajęcia prowadzone są przez trenera posiadającego ponad 10-letnią praktykę auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego. Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
790 zł netto

Czas trwania:
30 godz. lekcyjnych