Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000:2006

Forma szkolenia:

 • Wykład powiązany z dyskusją,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych SZBŻ
 • Pełnomocników SZBŻ lub Systemów Zarządzania HACCP i EN ISO 9001
 • Pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w organizacji
 • Osób chcących poznać wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 lub doskonalić metody i techniki auditowania ww. standardu

Certyfikat:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do wymagań systemu bezpieczeństwa żywności
 • Struktura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Wymagania normy PN-EN ISO 22000 wraz z omówieniem praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Wymagania prawne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Rodzaje auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora
 • Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie)
 • Ustalanie dowodu obiektywnego
 • Klasyfikacja niezgodności
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Raportowanie wyników z auditu oraz poauditowe działania korygujące

Trener:

Trener posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania, nadzoru i auditowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg wymagań normy PN-EN ISO 22000. Jest osobą czynnie współpracującą z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Czas trwania:
20 godz. lekcyjnych

Koszt szkolenia:
790 zł netto