Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Gospodarka Odpadami w praktyce i Baza Danych o Odpadach (BDO)

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Osób odpowiedzialnych za naliczanie opłat za ochronę środowiska
 • Osób, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Wszystkich zainteresowanych uregulowaniem spraw formalno-prawnych w swoim przedsiębiorstwie

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 2. Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
 3. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenia
 4. Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 5. Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
 6. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 r.
 7. Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
 8. Zasady dotyczące postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
 9. Rejestr BDO - kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych. Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO?
 10. Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 11. Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
 12. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 13. Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
 14. Opłata produktowa

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Data szkolenia:
27 listopad 2018 r.

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
400 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych