Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Gospodarka Odpadami

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Osób odpowiedzialnych za naliczanie opłat za ochronę środowiska
 • Osób, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Wszystkich zainteresowanych uregulowaniem spraw formalno-prawnych w swoim przedsiębiorstwie

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami
 2. Ustawa o odpadach - definicje (posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, odpady komunalne, odzysk, unieszkodliwianie)
 3. Klasyfikacja odpadów
 4. Zasady gospodarowania odpadami
 5. Obowiązki wytwórcy odpadów
 6. Rodzaje decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami:
  • PGON i informacja o wytwarzanych odpadach
  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Program gospodarki odpadami
  • Zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów
  • Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
  • Pozwolenia zintegrowane
 7. Sposoby magazynowania odpadów
 8. Zasady przekazywania odpadów (osobom zewnętrznym, osobom fizycznym, na składowisko)
 9. Szczególne rodzaje odpadów (PCB, odpady metali, oleje odpadowe)
 10. Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów
 11. Ewidencja odpadów - wypełnianie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 12. Sprawozdawczość - Zbiorcze zestawienie danych o odpadach:
  • Obowiązujące formularze
  • Termin przedkładania sprawozdania
  • Właściwość miejscowa urzędów
  • Zaległe sprawozdania
 13. Kary administracyjne
 14. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach:
  • Poziomy odzysku i recyklingu
  • Sprawozdawczość (OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3)
  • Opłata produktowa
 15. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • Poziomy odzysku i recyklingu
  • Sprawozdawczość
  • Opłata produktowa

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Data szkolenia:
26 styczeń 2018 r.

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu
Koszt szkolenia:
400 zł netto
Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych