Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców, będących Administratorami Danych Osobowych (ADO) szereg obowiązków. Przede wszystkim każdy Przedsiębiorca musi zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę posiadanych danych osobowych odpowiednią do występujących zagrożeń tj. powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem i zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem niezgodnie z prawem oraz znaczeniem.

Kolejnym obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest zapewnienie, aby dane były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem wg tzw. zasady legalności,
  • przetwarzane zgodnie z celem, do którego zostały zebrane tzw. zasada celowości
  • kompletne i aktualne tzw. zasada merytorycznej poprawności
  • przetwarzanie tylko i wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania tzw. zasada adekwatności
  • przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tzw. zasada ograniczenia czasowego

Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do:

  • prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych
  • Rejestracji posiadanych zbiorów danych osobowych

Uwaga:

Przedsiębiorca, który nie zastosuje się do zaleceń Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, może podlegać karze grzywny nawet do 50 tys. złotych

Nie wiesz od czego zacząć?

Skorzystaj z naszych usług, które obejmują:

  • Analizę wstępną przeprowadzoną w trakcie auditu konsultanta w siedzibie firmy
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz dostosowanie posiadanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych do wymagań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zobacz szczegóły oferty

 


Zobacz ponadto: